رضا دلباز

درباره رضا دلباز

  • فارغ التحصیلی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد97
  • دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

تلگرام:

@Persian_engineer

ایمیل:

Reza.Delbaz@ut.ac.ir