علی نوروزیان

درباره علی نوروزیان

  • فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه بین المللی قزوین

تلگرام:

@Water_Eng93

ایمیل:

alinr9675@gmail.com