درباره مریم ابارشی

  • دانـش آمــوخــته دکـتــرای مهندسی عمران گرایش آب از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دارای سابقه فعالیت در شرکت‌های مشاور رتبه یک فعال در زمینه مطالعات منابع آب و سدسازی
    کارمند بخش آموزش‌های تخصصی وزارت نیرو

تلگرام:

ایمیل: