حسین ربانی ها

درباره حسین ربانی ها

  • فارغ التحصیلی کارشناسی دانشگاه بین المللی قزوین
  • رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد97
  • دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

تلگرام:

@Hosseiiiin_h15

ایمیل:

h.rabbaniha@ut.ac.ir