۰ سبد خرید

بایگانی‌ها کشاورزی - بزرگترین مرجع مهندسی آب ایران

معرفی ابزار کاربردی جهت انتخاب پمپ و طراحی ایستگاه های پمپاژ

معرفی ابزار کاربردی جهت انتخاب پمپ و طراحی ایستگاه های پمپاژ

دانلود کتاب مدیریت آب آبیاری در مزرعه

دانلود کتاب مدیریت آب آبیاری در مزرعه

قسمت اول آبکست: معرفی برنامه و رویکردهای آن

قسمت اول آبکست: معرفی برنامه و رویکردهای آن

دانلود و معرفی نرم افزار ClimWat

دانلود و معرفی نرم افزار ClimWat

استفاده از پهپاد در کشاورزی و آبیاری

استفاده از پهپاد در کشاورزی و آبیاری

نقشه جهانی آب و کشاورزی AQUAMAPs

نقشه جهانی آب و کشاورزی AQUAMAPs