۰ سبد خرید

بایگانی‌ها زهکشی - بزرگترین مرجع مهندسی آب ایران

دانلود جزوه درس نقشه برداری (1)

دانلود جزوه درس نقشه برداری (1)

دانلود کتاب مدیریت آب آبیاری در مزرعه

دانلود کتاب مدیریت آب آبیاری در مزرعه

حل معادله جریان غیرماندگار در اطراف لوله زهکش به صورت عددی با استفاده از روش ضمنی و صریح

حل معادله جریان غیرماندگار در اطراف لوله زهکش به صورت عددی با استفاده از روش ضمنی و صریح

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کشت برنج

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کشت برنج

سیستم زهکشی خشک چیست؟!

سیستم زهکشی خشک چیست؟!

جزوه طراحی سیستم های زهکشی

جزوه طراحی سیستم های زهکشی

دانلود کتاب زهکشی دکتر امین علیزاده

دانلود کتاب زهکشی دکتر امین علیزاده