۰ سبد خرید

بایگانی‌ها رطوبت - بزرگترین مرجع مهندسی آب ایران

شبیه‌سازی انتقال آب، بخار، املاح و حرارت در خاک در محیط هایدرس (Hydrus)

شبیه‌سازی انتقال آب، بخار، املاح و حرارت در خاک در محیط هایدرس (Hydrus)