۰ سبد خرید

بایگانی‌ها آموزش نرم افزار - بزرگترین مرجع مهندسی آب ایران

كتاب آموزش نرم افزار Qual2kw در پایش کیفی منابع آب سطحی

كتاب آموزش نرم افزار Qual2kw در پایش کیفی منابع آب سطحی

دانلود نرم افزار NETWAT جهت تعیین نیاز خالص آبیاری

دانلود نرم افزار NETWAT جهت تعیین نیاز خالص آبیاری

جزوه آموزش جامع نرم افزار واترجمز ( WaterGEMS )

جزوه آموزش جامع نرم افزار واترجمز ( WaterGEMS )

آموزش کامل نرم افزار WEAP

آموزش کامل نرم افزار WEAP

جزوه جامع آموزشی نرم افزار Arc GIS ( مقدماتی و پیشرفته )

جزوه جامع آموزشی نرم افزار Arc GIS ( مقدماتی و پیشرفته )