بسته آموزشی درس طراحی سیستم های آبیاری ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس طراحی سیستمهای آبیاری به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل…

75,000 تومان

بسته آموزشی درس مهندسی زهکشی ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس مهندسی زهکشی به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل نکات…

90,000 تومان

بسته آموزشی درس هیدرولیک و مکانیک سیالات ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم دروس هیدرولیک و مکانیک سیالات به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه…

90,000 تومان

آموزش کامل مدل DRAINMOD به صورت پروژه محور

مدل های کامپیوتری بدلیل کاهش هزینه ها و کوتاه کردن مدت زمان دستیابی به نتایج اجرای یک سناریو بر روی یک سیستم، بصورت گسترده ای در علوم مختلف بکار می روند . سیستم های زهکشی معمولاً در اراضی نیمه خشک تحت آبیاری برای کنترل شوری و ماندابی شدن خاک نصب میشوند. بدلیل وجود پیچیدگی حرکت آب و انتقال املاح در خاک، مدل های شبیه سازی برای تشریح عملکرد سیستم های مدیریت آب که ممکن است شامل زهکش زیرزمینی، سطحی و آبیاری باشند، به کار می روند . یکی از این مدل ها DRAINMOD است که حرکت و ذخیرۀ آب در خاک را شبیه سازی می کند.

10,000 تومان