پروژه پهنه بندی سیلاب دربخشی از رودخانه زاینده رود در محیط ArcGis و Hec-Ras

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

دشت هاي سيلابي و مناطق مجاور رودخانه ها که به دليل شرايط خاص خويش فضاهايي مناسب براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شوند، همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع سيلاب ها قرار دارند. از اين رو در اين مناطق تعيين ميزان پيشروي سيلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمين و نيز تعيين خصوصيات سيلاب در دوره بازگشت هاي مختلف که تحت عنوان پهنه بندي سيلاب صورت مي گيرد، حائز اهميت فراوان خواهد بود. دراين پروژه از مدل هيدروليکي HEC-RAS و نرم افزارArcGIS از طريق الحاقيه HEC-GeoRAS به برآورد پهنه سيل در رودخانه زاینده رود پرداخته شده است.

35,000 تومان

بسته آموزشی درس هیدرولوژی ( سازه های آبی) ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس هیدرولوژی برای گرایش سازه های آبی به صورت کامل تدریس شده است.…

60,000 تومان

بسته آموزش دروس گرایش مدیریت منابع آب ویژه کنکور کارشناسی ارشد

این بسته شامل آموزش دروس : 1- هیدرولیک و سیالات 2- مدیریت منابع آب 3- هیدرولوژی میباشد . در این…

240,000 تومان

بسته آموزشی درس مدیریت منابع آب ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس مدیریت منابع آب به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل…

75,000 تومان

بسته آموزشی درس هیدرولوژی (مدیریت منابع آب) ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس هیدرولوژی به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل نکات مهم…

75,000 تومان

بسته آموزشی درس مکانیک خاک ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس مکانیک خاک به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل نکات…

80,000 تومان

بسته کامل آموزش دروس گرایش آبیاری و زهکشی ویژه کنکور کارشناسی ارشد

این بسته شامل آموزش دروس : 1- هیدرولیک و سیالات 2- رابطه آب و خاک و گیاه 3- مهندسی زهکشی…

325,000 تومان

بسته آموزشی درس طراحی سیستم های آبیاری ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس طراحی سیستمهای آبیاری به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل…

75,000 تومان