دوره آموزشی ونسیم (VENSIM DSS)

در این محتوای آموزشی، ضمن معرفی تفکر سیستمی، نمونه‌هایی از مدلسازی سیستمی به صورت کیفی و کمی با استفاده از نرم‌افزار ونسیم (Vensim DSS) در مسائل منابع آبی از جمله شبیه‌سازی عملکرد مخزن سد بر اساس سیاست بهره‌برداری استاندارد توسط شرکت‌کنندگان انجام می‌شود.

دوره آموزشی ونسیم (VENSIM DSS)
تکمیل شده
۱۲

معرفی دوره

سوالات متداول
جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
نوع دوره
غیرحضوری
مدت دوره
270 دقیقه
پیش نیاز
ندارد
روش پشتیبانی
تلفنی، تیکتی