آموزش کامل مدل DRAINMOD به صورت پروژه محور

مدل های کامپیوتری بدلیل کاهش هزینه ها و کوتاه کردن مدت زمان دستیابی به نتایج اجرای یک سناریو بر روی یک سیستم، بصورت گسترده ای در علوم مختلف بکار می روند . سیستم های زهکشی معمولاً در اراضی نیمه خشک تحت آبیاری برای کنترل شوری و ماندابی شدن خاک نصب میشوند. بدلیل وجود پیچیدگی حرکت آب و انتقال املاح در خاک، مدل های شبیه سازی برای تشریح عملکرد سیستم های مدیریت آب که ممکن است شامل زهکش زیرزمینی، سطحی و آبیاری باشند، به کار می روند . یکی از این مدل ها DRAINMOD است که حرکت و ذخیرۀ آب در خاک را شبیه سازی می کند.

آموزش کامل مدل DRAINMOD به صورت پروژه محور
۲۵
۶
توضیحات
دانلود
دیدگاه‌ها ۶
ارسال دیدگاه جدید
حجم
17 مگابایت
روش پشتیبانی
تیکتی، تلفنی
رضا دلباز
رضا دوره کارشناسیش رو در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته علوم مهندسی آب گذروند و ارشدش رو هم در گرایش آبیاری و زهکشی از دانشگاه تهران دریافت کرد. در حال حاضر هم دانشجو دکتری همین گرایش در دانشگاه تهرانه.