بسته آموزشی درس هیدرولوژی ( سازه های آبی) ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس هیدرولوژی برای گرایش سازه های آبی به صورت کامل تدریس شده است.…

60,000 تومان

بسته آموزش دروس گرایش مدیریت منابع آب ویژه کنکور کارشناسی ارشد

این بسته شامل آموزش دروس : 1- هیدرولیک و سیالات 2- مدیریت منابع آب 3- هیدرولوژی میباشد . در این…

240,000 تومان

بسته آموزشی درس هیدرولوژی (مدیریت منابع آب) ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس هیدرولوژی به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل نکات مهم…

75,000 تومان