بسته آموزش دروس گرایش مدیریت منابع آب ویژه کنکور کارشناسی ارشد

این بسته شامل آموزش دروس : 1- هیدرولیک و سیالات 2- مدیریت منابع آب 3- هیدرولوژی میباشد . در این…

240,000 تومان

بسته آموزشی درس مدیریت منابع آب ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس مدیریت منابع آب به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل…

75,000 تومان

بسته آموزشی درس هیدرولوژی (مدیریت منابع آب) ویژه کنکور کارشناسی ارشد

در این بسته آموزشی کلیه نکات مهم درس هیدرولوژی به صورت کامل تدریس شده است. این مجموعه شامل نکات مهم…

75,000 تومان