۰ سبد خرید

بایگانی‌ها دانشنامه - بزرگترین مرجع مهندسی آب ایران

معرفی کتابخانه Numpy برای زبان برنامه نویسی پایتون

معرفی کتابخانه Numpy برای زبان برنامه نویسی پایتون

معرفی ابزار کاربردی جهت انتخاب پمپ و طراحی ایستگاه های پمپاژ

معرفی ابزار کاربردی جهت انتخاب پمپ و طراحی ایستگاه های پمپاژ

گرمایش زمین و مرگ تدریجی بشریت (آلارم کرونا)

گرمایش زمین و مرگ تدریجی بشریت (آلارم کرونا)

معرفی مدل CCHE2D

معرفی مدل CCHE2D

آزمایش تعیین هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان + کلیپ

آزمایش تعیین هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان + کلیپ

استفاده از پهپاد در کشاورزی و آبیاری

استفاده از پهپاد در کشاورزی و آبیاری

بررسی حذف سد و تاثیر آن بر رودخانه

بررسی حذف سد و تاثیر آن بر رودخانه

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کشت برنج

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کشت برنج

ارزیابی زیست محیطی طرحهای اجرایی

ارزیابی زیست محیطی طرحهای اجرایی