معدل موثر چیست و چگونه در رتبه تاثیر میگذراد ؟

8 ماه پیش
معدل موثر

تعریف معدل موثر : معدل موثر برابر میشود با معدل کل کارشناسی ضربدر ضریب مربوط به دانشگاه ( دانشگاه های سطح یک دارای ضریب 1.1 هستن و سایر دانشگاههای دولتی دارای ضریبی کمتر از این و دانشگاههای آزاد و غیر دولتی ضریبی حدود 1 خواهند داشت )

حال این معدل چگونه در رتبه داوطلب تاثیر میگذارد ؟!

معدل موثر شامل 20 درصد از تراز کل دانشجو خواهد بود و 80 درصد باقی مانده شامل نمره دانشجو در آزمون کنکور میباشد .
( به عبارتی از تراز کل 10 هزار ، 2 هزار آن مربوط به معدل میباشد .)

معدل موثر چیست و چگونه در رتبه تاثیر میگذراد ؟
لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب RezaDelbaz
رضا دلباز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ، علاقه مند به وب و گرافیک :)

رسانه های همکار