ثبت نام در مدرسه تابستانه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
سبد خرید

طرز تهیه گل اشباع در آزمایشگاه (کلیپ)

هدایت الکتریکی یکی از مشخصه‌های کیفی آب می‌باشد که غالباً برای آنالیز شیمیایی آب اندازه‌گیری می‌شود. به‌همین ترتیب مطالعه و بررسی شوری خاک نیز با اندازه‌گیری هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک ECe پایه‌گذاری شده است. محلولی که از مخلوط آب و خاك جدا می‌گردد را عصاره خاك می‌نامند. عصاره خاك بیان کننده‌ي خواص شیمیایی خاك است و حداقل 12 آزمایش می‌توان روي آن انجام داد.

عصاره خاك انواع مختلفی دارد:

عصاره اشباع (بهترین عصاره)

عصاره 1:1 یک قسمت خاك با یک قسمت آب مقطر

عصاره 2:1 یک قسمت خاك با دو قسمت آب مقطر

و به هر نسبتی که مورد نیاز باشد می‌توان عصاره را درست نمود.

پس از ایجاد محلول آب و خاک یا به اصطلاح گل -اگر عصاره اشباع مد نظر باشد به آن گل اشباع گفته می‌شود- آب داخل محلول به کمک قیف بوخنر گرفته می‌شود که به عصاره گفته می‌شود و برای انجام آزمایش‌های مختلف مانند اندازه‌گیری هدایت الکتریکی، اسیدیته، TDS و پارامترهای شیمیایی دیگر از آن استفاده می‌شود.

در این ویدئو نحوه ایجاد گل اشباع و سپس عصاره گیری از آن به طور کامل و عملی در آزمایشگاه توضیح داده شده است. در ادامه هدایت الکتریکی و PH عصاره با استفاده از دستگاه هدایت سنج اندازه‌گیری می‌شود.

مدرس

  • آروین مهبودی
5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۲