دانلود ترجمه فارسی نشریه فائو 56

دانلود ترجمه فارسی نشریه فائو 56
در این پست می‌خوانید:

در این نشریه، یک روش روزآمد برای محاسبه تبخير – تعرق مرجع و تبخير – تعرق گیاهان با استفاده از داده های هواشناسی و ضرایب گیاهی معرفی می گردد. روش تعيين تبخير – تعرق گیاهان ارائه شده در نشریه فنی شماره ۲۴ آبیاری و زهکشی سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) با عنوان “نیازهای آبی گیاهان” روش دو مرحله ای ( Kc * ET0 ) نامیده میشود. در این روش، اثر عوامل اقلیمی بر نیاز آبی گیاهان در تبخير – تعرق مرجع (ET) و اثر عامل گیاهی در ضریب گیاهی (Kc) گنجانده شده است. سایر روش ها، از جمله برآورد بارندگی مؤثر، محاسبه نیاز آبیاری که در نشریه فنی شماره ۲۴ آبیاری و زهکشی فائو توصیف شده، در این نشریه بیان نشده است ليكن، در مجموعه نشریه های آینده فائو بررسی خواهد شد. پس از انتشار نشریه فنی شماره ۲۴ آبیاری و زهکشی فائو در سال ۱۹۷۷، پیشرفت های حاصل از تحقيقات و ارزیابی دقیق تر آب مصرفی گیاه بر لزوم روزآمد شدن روش فائو برای محاسبه تبخير – تعرق مرجع تأکید کرده است. در موارد بسیار ثابت شده که روش پنمن فائو مقدار و ET0 را بیشتر از واقع برآورد می کند. همچنین، ساير معادله های پیشنهادی فائو، از جمله روش تابش، بلانی – کریدل و تبخير از تشت، مقدار تبخير – تعرق گیاه مرجع چمن را با درجه های متفاوت دقت، محاسبه می کنند. در ماه مه سال ۱۹۹۰، به پیشنهاد فائو، هیأتی از کارشناسان و محققان با همکاری کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی و سازمان جهانی هواشناسی تشکیل گردید تا ضمن بازنگری روش های فائو در برآورد نیاز آبی گیاهان، نظرات مشورتی خود را برای تجدید نظر و روزآمد کردن روشها ارائه کنند. هیأت کارشناسان معادله ترکیبی پنمن- مونتيث را به عنوان یک روش استاندارد جدید برای محاسبه تبخير – تعرق مرجع توصيه و روش هایی برای محاسبه پارامترهای مورد نیاز معادله فوق ارائه کرد. روش پنمن- مونتیث فائو بر پایه تعریف گیاه مرجع به عنوان یک گیاه فرضی با ارتفاع 0.12 متر، مقاومت سطحی ۷۰ ثانیه بر متر و ضریب بازتابش (آلبيدو) 0.23 توسعه یافته است، که تبخير از این سطح، به طور دقیق، مشابه تبخير از سطح وسیع چمن سبز با ارتفاع يكنواخت، رشد فعال و آبیاری مناسب می باشد. با این روش کاستی های روش پیش معروف به روش پنمن بر طرف و همخوانی بیشتری با داده های واقعی نیاز آبی گیاهان در نقاط مختلف جهان بدست آمده است. به علاوه، پیشنهادهایی نیز، برای استفاده از معادله پنمن – مونتیث فائو بر پایه داده های اقلیمی محدود بیان شده است. در نتیجه، معادله پنمن- مونتیث فائو به عنوان یک روش استاندارد و معتبر جهانی برای محاسبه نیاز آبی گیاهان در نقاط مختلف قابل بکارگیری می باشد. در روش پنمن – مونتیث فائو از داده های استاندارد اقلیمی که به سادگی قابل اندازه گیری بوده و یا از روی سایر داده های اندازه گیری شده، قابل محاسبه بوده، استفاده می شود. روش های محاسباتی و همچنین، روشهای برآورد داده های اقلیمی غیر موجود در این نشریه بیان شده است. در روش دو مرحله ای ضریب گیاهی، تفاوت در پوشش (آسمانه) گیاهی و مقاومت آئرودینامیک گیاه و سطح مرجع در ضریب گیاهی گنجانده شده است. ضریب گیاهی تفاوت فیزیکی و فیزیولوژیکی گیاهان را نشان می دهد. دو روش محاسباتی برای تعیین تبخير – تعرق گیاه با استفاده از ET0 ارائه شده است. در روش اول تفاوت های بین تبخير – تعرق گیاه و سطح مرجع در یک ضريب گیاهی یک جزیی ترکیب می شود. در روش دوم، ضریب گیاهی به دو جزء تفکیک شده که بیانگر اجزای تبخير (Ke) و تعرق (Kcb) به طور جداگانه است. انتخاب روش ضریب گیاهی، به هدف و دوره محاسبه ها بستگی دارد. در فصل های آخر، روش های تعديل ضريب گیاهی در شرایط غیر استاندارد نظير تنش آبی و شوری، تراکم کشت پایین (گیاهان کم پشت)، عوامل محیطی و مدیریت زراعی متفاوت از استاندارد بیان شده است. مثال های ارائه شده، کاربرد روش های محاسباتی مختلف را توصیف می کنند. اغلب این محاسبه ها با استفاده از ماشین حساب، صفحه گسترده و جدول های بسیار که در این نشریه ارائه شده، قابل انجام است. همچنین، با استفاده از صفحه گسترده یا زبان برنامه نویسی می توان الگوریتم های رایانه ای مناسب برای انجام محاسبه ها را تهیه و تنظیم کرد. هدف این رهنمودها ارائه روش های محاسبه تبخير – تعرق سطح مرجع و تبخير – تعرق گیاه برای مدیران طرحها، مشاوران، مهندسین آبیاری، کارشناسان هیدرولوژی، مهندسان زراعت، هواشناسان و دانشجویان است. این روش ها برای محاسبه نیاز آبی گیاه در هر دو شرایط کشت آبی و دیم و نیز، محاسبه آب مصرفی محصولات و پوشش های گیاهی طبیعی قابل بکارگیری می باشد.

در ادامه میتوانید ترجمه این نشریه به همراه نسخه اصلی آن را رایگان دریافت کنید.

مطالب مشابه: دانلود نرم افزار ETo Calculator

5/5 - (3 امتیاز)
حجم فایل: 5 مگابایت
جعبه دانلود فایل۲ فایل
دانلود ترجمه با لینک مستقیم دانلود نسخه اصلی با لینک مستقیم
گزارش خرابی لینک دانلود


    دیدگاه‌ها ۰
    ارسال دیدگاه جدید