حل معادله جریان غیرماندگار در اطراف لوله زهکش به صورت عددی با استفاده از روش ضمنی و صریح

4 ماه پیش
حل عددی زهکشی

حل معادله جریان غیرماندگار در اطراف لوله زهکش به صورت عددی با استفاده از روش ضمنی و صریح در محیط متلب

یکی از بحث‌های مهم در آب‌های زیرزمینی و مدل‌سازی زهکشی تعیین جهت جریان و بررسی نوسانات سطح ایستابی در اثر تخلیه و تغذیه می‌باشد. برای این منظور بایستی معادلات دیفرانسیلی حاکم بر جریان حل شود.

معادله یک بعدی غیرماندگار به صورت زیر تعریف می‌شود :

حل عددی زهکشی

در این رابطه R مقدار تغذیه، S ضریب ذخیره و T ضریب انتقال (KD) می‌باشد.

معادله فوق با الگوی صریح و ضمنی قابل حل می‌باشد، که در فایل پیوست ارائه شده است. در مثال ارائه شده جریان غیر ماندگار در اطراف لوله زهکش به فاصله 30 متر بررسی و حل شده است. سطح ایستابی اولیه 3/3 متر و در 10 روز  به 2/8 متر می‌رسد. در صورت لزوم می‌توان داده‌های ورودی را تغییر داد و مسئله برای شرایط دیگر حل گردد. در صورت تغییر داده‌های مسئله رعایت طول گام‌های زمانی و مکانی مناسب و تعداد حلقه‌های به کار برده شده برای گرفتن جواب مناسب ضروری است.

در ادامه میتوانید کدهای مربوط به این بحث را دریافت نمایید:

 

حل معادله جریان غیرماندگار در اطراف لوله زهکش به صورت عددی با استفاده از روش ضمنی و صریح
لطفا امتیاز دهید
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب RezaDelbaz
رضا دلباز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران ، علاقه مند به وب و گرافیک :)

    هیچ نظری وجود ندارد

رسانه های همکار