بررسي آلودگي منابع آب ناشي از فعاليت های كشاورزی در ايران

بررسي آلودگي منابع آب ناشي از فعاليت های كشاورزی در ايران
در این پست می‌خوانید:

رشد جهانی جمعيت و احتياج روز افزون به مواد غذائی باعث شده است که کشاورزی بيش از پيش توسعه يابد و هر ساله زمين­های بيشتری زيرکشت قرار گيرند. برای برداشت محصول بيشتر از واحد سطح زمين­های کشاورزی، راهکارهای مختلفی بکارگرفته می­شود. از جمله اين راهکارها استفاده از مواد شيميائی مختلف همچون کودهای شيميائی، علف هرزکش­ها وحشره­کش­ها می­باشد، که امروزه استفاده از اين مواد برای برداشت محصول بيشتر و جلوگيری از ضايع شدن گياهان توسط آفات قبل از برداشت محصول، امری معمول در کشاورزی شده است.

كاربرد كودهاي شيميايي در كشورهاي توسعه يافته در حال افزايش است اما اين كاربرد در كشورهاي در حال توسعه حتي بيشتر است. استفاده از اين مواد در کشاورزي،  آلودگي خاک و همچنين آلودگي آب­هاي سطحی و زيرزميني را در پی دارد،  از آنجا که قابليت حل شدن اين مواد شيميائی در آب زياد می­باشد پس از آبياری زمين اين ترکيبات حل می­شوند و مقداری از آن­ها با آب مازاد آبياری از مزارع خارج می­شوند. با خروج اين آبهای آلوده از مزازع و پيوستن آن­ها به آب­های سطحی مانند رودخانه­ها و نهرها آلودگی در محيط انتشار می­يابد. با ورود مداوم رودخانه­های آلوده به درياچه­ها و درياها غلظت اين مواد در منابع آب رو به افزايش می­گذارد.  همچنين به علت محلول بودن اين مواد شيميائی در آب، اين مواد  می­توانند همراه آب به اعماق زمين نفوذ کنند (به ويژه در خاک­های شنی) و سبب آلودگی منابع آب­های زيرزمينی گردند. آب­های زيرزمينی يکی از منابع اصلی و مهم تأمين آب آشاميدنی بسياری از شهرها می­باشد، و با آلوده شدن اين منبع آبی سلامت افراد در معرض مخاطره قرار می­گيرد. در ايران که با بحران آب مواجه هستيم اين آلوده شدن آب­های سطحی و زير زمينی محدوديت در استفاده از آن­ها را موجب می­شود، بنابراين با مديريت صحيح در آبياری کشاورزی بايد در مصرف آب صرفه جوئی شود که اين خود به مصون ماندن منابع آبی از آلوده شدن نيز کمک خواهد کرد.

در اين گزارش در مطالعات موردی نقش فعاليت­های کشاورزی در آلوده نمودن منابع آبی (آبهای سطحی و زيرزمينی) مورد بحث و بررسی قرارگرفته است و سپس راهکارهای مختلف برای کاهش اين آلودگی با توجه به شرايط اقليمی ايران که دارای آب و هوائی خشک و نيمه خشک می­باشد، مورد ارزيابی قرار گرفته و بر اساس نتايج حاصله بهينه­ترين گزينه­های کاربردی و متناسب با شرايط ايران پيشنهاد گرديده است تا آب (اين مايه حيات) هر چه بيشتر و بهتر بطور بهينه مصرف شود و بدين صورت کمکی در جهت کاهش بحران آب گردد.

در ادامه میتوانید متن کاملا این گزارش را دریافت نمایید !

امتیاز: post
راهنمای دانلود:
  • حجم فایل : 1.5 مگابایت
جعبه دانلود فایل۱ فایل
دانلود با لینک مستقیم
پسورد فایل: ندارد
گزارش خرابی لینک دانلود


    دیدگاه‌ها ۰
    ارسال دیدگاه جدید